Meny

Fossilfri og energieffektiv byggsektor

Varmepumpekonferansen 2017
Fornebu 29. - 30.mars

Program 2017

Fossilfri og energieffektiv byggsektor 29. - 30. mars 2017

Norsk Varmepumpeforening arrangerer 29. - 30. mars Varmepumpekonferansen 2017 i samarbeid med Grønn Byggallianse og Rørentreprenørene Norge. Konferansen gir deg aktuelle foredrag, et overblikk over hva som skjer i bransjen og en gylden anledning til å knytte nye kontakter. På dag 1 er programmet felles for alle deltakere med festmiddag på kvelden. Dag 2 blir mer praktisk rettet med parallellsesjoner for bolig og næring etter lunsj.

Hele konferansen avholdes på Quality Hotel Expo på Fornebu.

Dag 1 - onsdag 29. mars

08.30 Registrering og lett servering, utstillingsområdet er åpent

09.30 Velkommen
Gunnar Solem, Styreleder, NOVAP
Rolf Iver Mytting Hagemoen, Daglig leder, NOVAP

Hvordan ser fremtidens energisystem ut?

Med noen få lønnsomme grep kan vi løse klimakrisen
Per Espen Stoknes, Forsker, Handelshøyskolen BI

Fremtidens energisystem, nye forbruksmønstre og nye teknologier
Jan Bråten, Spesialrådgiver, Statnett

Betydningen av bygg og effekt i energisystemet
Øyvind Leistad, Programdirektør, Enova

11.10 - 11.40 - Pause

Fossilfri og energieffektiv byggsektor

Eiendomssektorens veikart mot 2050
Katharina Bramslev, Daglig leder, Grønn Byggallianse

Decarb Heat Norway - Avkarbonisering av byggsektoren
Thomas Nowak, Secretary General, European Heat Pump Association (EHPA)

EUs vinterpakke: Nye EU-regler for grønt energiskifte
Einar Wilhelmsen, Fagansvarlig fornybar, ZERO

Presentasjon av nominerte til Varmepumpeprisen 2017

13.00 - 14.00 - Lunsj

Hvilke energiløsninger kreves i fremtidens bygg?

Hva påvirker valg av oppvarmingsløsninger i nesten nullenergibygg?
Karen Byskov Lindberg, Forsker, NVE og NTNU

Varmepumpekonsepter i tilnærmet nullenergibygg (NZEB) - resultater fra feltmålinger
Maria Justo Alonso, Forsker, Sintef Byggforsk

15.10 - 15.40 - Pause

Presentasjon av nominerte til Årets Varmepumpekommune 2017

Statistikk og markedstrender  

Året som gikk og prognoser for varmepumpemarkedet
Bjørn Mangor Birkeland, Adm. direktør og Nejra Macic, Makroøkonom, Prognosesenteret AS

Avslutning og oppsummering

16.45 - 18.00 - Den grønne time
Drikke og uformell prat med bransjekolleger i utstillingsområdet

19.00 - Festmiddag - Quality Hotel Expo
Kåring av Årets Varmepumpekommune og utdeling av Varmepumpeprisen 2017
3 retters festmiddag
Baren på Quality Hotel Expo er åpen utover kvelden

Dag 2 - torsdag 30. mars

08.30 Registrering for nye deltakere, utstillingsområdet er åpent

09.00 Velkommen
Rolf Iver Mytting Hagemoen, Daglig leder, NOVAP

Fremtidens energiforsyning i bygg

Varmepumper i nye bygg - byggekrav og lønnsomhet
Morten Solsem, Avdelingsleder prosjekt, ABK AS

Optimale energiløsninger for nullenergibygg
Arnkell J. Petersen, Seksjonsleder, Erichsen & Horgen AS

Hva koster egentlig vannbåren varme?
Eli H. Heyerdahl Eide, Fagsjef, Rørentreprenørene Norge

10.10 - 10.40 - Pause

Dette påvirker markedet for varmepumper i Norge

Landsdekkende undersøkelse om energiløsninger i boliger
Rolf Iver Mytting Hagemoen, Daglig leder, NOVAP

Muligheter for energimerkeordningen for bygg
Tor Brekke, Seniorrådgiver, Enova

Mål om å redusere utslipp fra kuldemedier - Revidert F-gassforordning og Montrealprotokollen
Alice Gaustad, Sjefingeniør, Miljødirektoratet

11.30 - 12.30 - Lunsj
Etter lunsj starter det to parallelle sesjoner, en på bolig og en på næring. Sesjonene starter kl. 12.30 presis.

12.30 - Oppstart for næring

Næring

Kostnadseffektive, driftssikre energiløsninger i næringsbygg

Nytt tipshefte - Varmepumper til oppvarming og kjøling i bygninger - suksesskriterier og snubletråder
Kjetil Gulbrandsen, Rådgiver, Grønn Byggallianse

Erfaringer på "godt og vondt" fra prosjekter hos Tveita Borettslag og Forsvarsbygg
Kjell Hantho, Energikultivator, EvoTek AS

Høgskolen i Bergen - vinner av Varmepumpeprisen 2016
Elin Skjerven Talhaug, Fagsjef VVS, Sweco Norge AS

14.00 - Pause

Nye kuldemedier på full fart inn i markedet

Bare naturlige kuldemedier i nye anlegg fra 2018, hvordan gjør vi dette i praksis?
Magnhild Kallhovd, Teknisk rådgiver, Undervisningsbygg

Hva må du tenke på ved valg av kuldemedie?
Ulf Larsen, Avdelingsleder, EPTEC Energi AS
Daniel Kristensen, Adm. Dir. ABK AS
Fredrik Engh, Daglig leder, Friganor AS

Områdeutvikling

Samspill for grønn områdeutvikling
Tor Brekke, Seniorrådgiver, Enova

ZEN - Løsninger for framtidens bygninger og byområder
Terje Jacobsen, Forskningsdirektør, Sintef Byggforsk

Økern Sentrum - et av de største og mest ambisiøse områdeutviklingsprosjektene i Norge
Pål Samuelsen, Project Manager, Steen & Strøm AS

Avslutning og oppsummering

16.00 Slutt næring

 

12.30 - Oppstart for bolig

Bolig

Slik når du frem til forbrukeren

Hva er det forbrukere lurer på når de søker etter varmepumper og hvor søker de etter svar?
Rolf Iver Mytting Hagemoen, Daglig leder, NOVAP

Digitalisering av forbrukeratferd - hva skjer, hvorfor skjer det, hva betyr det for håndverkeren?
Benjamin Husstad-Nedberg, Strategisk Kundesjef, Mittanbud.no

Boligeieren - the missing link - adferd og objektiv rådgiving
Bjørge Sandberg-Kristoffersen, Rådgiver, Entelligens AS

Strategi for å fase ut fossil fyringsolje - status rundt Enovatilskuddet
Tor Brekke, Seniorrådgiver, Enova

Årets Enovatilskuddbedrift 2016 - Spesialisering, nøkkelen til suksess!
Richard Granskogli, Daglig leder, Energiverket AS

14.00 - Pause

Erfaringer gir ny kunnskap

Utfasing av oljefyr i borettslag
Tor Sveine, Styreleder, Olav Feby, Daglig leder, Nordisk Energikontroll AS

Typiske feilkilder for boligvarmepumper
Rolf Nilsen, Danfoss AS

Isolering av energisystemer og kritiske feil som må unngås - hva kan vi forvente av krav i ny TEK?
Thomas Even Fransrud, Kompetanseutvikler, VVSkunnskap.no

Selvaag Bolig - avtrekksvarmepumper i nye boliger
Nina Blindheimsvik, Rambøll Norge AS

Avslutning og oppsummering

16.00 Slutt bolig